Politika zaštite okoliša

Naša vizija upravljanja zaštitom okoliša obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša, prirode te odgovornog odnosa prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana.

Svaka naša usluga uvijek je na razini kvalitete koju je zahtijevao i očekivao kupac i druge zainteresirane strane, a to je rezultat upravljanih i kontroliranih procesa pružanja usluga.

Temeljne odrednice naše politike zaštite okoliša su:

  • Razumjeti, predvidjeti i učinkovito reagirati u skladu s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima
  • Slijediti dobru tradiciju promišljanja, istraživanja i stručnog djelovanja u smislu ugradnje načela zaštite okoliša u projektne i druge radove, uz podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša
  • Kontinuirano smanjivati negativne efekte na okoliš i optimizirati upotrebu prirodnih resursa, racionalno koristiti energiju te integrirati načela zaštite okoliša u postupke planiranja i donošenja odluka
  • Postaviti jasne ciljeve upravljanja zaštitom okoliša, razine odgovornosti i za to odgovarajuće resurse te štititi okoliš i poboljšavati zaštitu okoliša u svim svojim aktivnostima prema zainteresiranim stranama izvan Serengetija
  • Sustavno i stalno poboljšavati izvedbu kroz sustav upravljanja zaštitom okoliša, koji će biti podržan obrazovnim programima i treninzima zaposlenika te objavljivanjem godišnjih ciljeva
  • Poticanje partnera i dobavljača da rade na ekološki prihvatljiv način