Project outsourcing

Serengeti pruža usluge outsourcinga razvoja softvera u modelu Project outsourcing i modelu Usluga proširenja timova. U Project outsourcing modelu Serengeti razvija end to end aplikaciju ili modul koji se temelji na definiranim funkcionalnim specifikacijama.
Serengeti je odgovoran za sve faze razvoja aplikacije koje uključuju:

  • Analiza zahtjeva,
  • Dizajn arhitekture,
  • Razvoj,
  • Testiranje,
  • Dokumentacija,
  • Implementacija,
  • Edukacija

U ovom modelu Serengeti radi s korisnikom na specifičnom projektu razvoja softvera. Zajedno s korisnikom Serengeti priprema detaljne specifikacije zahtjeva i isporučuje visoko kvalitetnu aplikaciju koja ispunjava navedene uvjete na vrijeme i u definiranom proračunu. Ovaj model je dobar ako korisnik treba outsourcing partnera samo za jedan određeni projekt ili više definiranih projekata, ali koji nisu u kontinuitetu. Ako korisnik planira dugoročni outsourcing odnos u kontinuitetu, bolje je odabrati model Usluga proširenja tima.

Project outsourcing model se koristi kada su zahtjevi korisnika precizno definirani od početka projekta i kada se ne očekuju velike promjene u zahtjevima tijekom trajanja projekta. Ovaj model omogućuje dobro planiranje troškova projekta i dobro vremensko planiranje dinamike projekta.

Kako bismo bili u mogućnosti osigurati fleksibilnost i uspješnu isporuku projekta na vrijeme i u definiranom proračunu, koristimo metodologiju razvoja temeljenu na najboljoj praksi u industriji i Agilnoj metodologiji (Scrum ili Kanban).

Naši iskusni razvojni inženjeri, analitičari sustava i tim za upravljanje projektima vodit će Vas  korak po korak od poslovne potrebe, pa sve do razvoja mogućeg rješenja u optimalnom roku. Vrhunske tehničke vještine i stručno znanje u isporuci, osiguravaju uspješan razvoj rješenja i implementaciju, uzimajući pritom u obzir i najkritičnije moguće probleme.

Razmislite o našem modelu Projekt outsourcing kako biste omogućili visoku kvalitetu Vašeg softverskog proizvoda na tržištu, brzo i u predvidivom trošku