Poslovna analiza

Svakoj poslovnoj analizi cilj je definirati ključne organizacijske poslovne procese, utvrditi tijek rada i mogućnosti optimizacije te moguće prijetnje koje nastaju zbog međuovisnosti, nedostupnih resursa i drugih utjecaja koji mogu prekinuti uobičajene poslovne aktivnosti, a sve sa svrhom utvrđivanja njihovog utjecaja na poslovanje.

Serengeti pruža usluge poslovnog modeliranja i usluge upravljanja zahtjevima.

Poslovno modeliranje

Integriranje informacijske tehnologije sa poslovnim procesima zahtijeva analizu poslovnih procesa, a često i reinženjering tih procesa. Potreban je formalni pristup kako bi se osigurala optimalna razina automatizacije procesa u cijelosti ili samo u određenom segmentu.

Poslovni modeli koriste se kao apstrakcije složene poslovne stvarnosti i služe kao osnovica za statičku i dinamičku analizu poslovanja.

Pod pojmom modeliranja poslovnih procesa (eng. Business Process Modeling) podrazumijevamo dokumentiranje postojećih (as-is) i budućih (to-be) poslovnih procesa organizacije radi analize i poboljšanja izvođenja već postojećih procesa. Naš pristup poslovnom modeliranju karakterizira korištenje uobičajenih i standardnih notacija (Use Cases, User Stories, UML) korištenjem višerazinskih modela za slojeviti prikaz različitih razina apstrakcije te korištenje raznovrsnog skupa modela za cjeloviti obuhvat svih bitnih statičkih i dinamičkih aspekata poslovanja (organizacijske strukture, resursi, informacije, procesi te poslovni ciljevi i KPI-evi).

Naše dugogodišnje iskustvo u razvoju poslovnih informacijskih sustava pokazuje da je razumijevanje poslovnog konteksta nužan preduvjet za izgradnju informacijskih sustava koji pružaju pravovremene, točne i relevantne informacije kao podršku poslovnom odlučivanju i operativnom poslovanju. U tom je smislu poslovno modeliranje neizostavan element modernog procesa razvoja informacijskih sustava.

Upravljanje zahtjevima

Upravljanje zahtjevima je sistematski pristup:

  • analizi i razumijevanju problema koji se novim sustavom rješavaju
  • prikupljanju, organiziranju i dokumentiranju zahtjeva
  • upravljanju promjenama zahtjeva

Upravljanje zahtjevima na sistematizirani način omogućuje izradu transparentne specifikacije sustava koja osigurava postizanje i kontinuirano održavanje dogovora s korisnicima oko toga što točno budući sustav treba raditi.

Naš tim poslovnih analitičara sastoji se od certificiranih stručnjaka za upravljanje zahtjevima s bogatim praktičnim iskustvom u specifikaciji zahtjeva različitih kategorija informacijskih sustava razvijenih kao podrška različitim industrijama poput: telekomunikacije, državna i javna uprava, bankarstvo, komunalije, maloprodaja, logistika i druge.

Razmislite o našoj usluzi Poslovne analize kako biste unaprijedili Vaše poslovne procese i pripremili visoko kvalitetnu dokumentaciju za razvoj